Dit blog...

Dini

Welkom op de website van Dini Commandeur. Als columniste heeft Dini een flink aantal columns voor verschillende bladen geschreven. Daarnaast schrijft Dini af en toe korte verhalen. Deze columns en verhalen zijn op deze website beschikbaar voor iedereen. Periodiek worden hier ook de nieuwste columns en verhalen gepubliceerd.

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2019
01 Jan - 31 Dec 2018
01 Jan - 31 Dec 2017
01 Jan - 31 Dec 2016
01 Jan - 31 Dec 2015
01 Jan - 31 Dec 2014
01 Jan - 31 Dec 2013
01 Jan - 31 Dec 2012
01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003
01 Jan - 31 Dec 2002
01 Jan - 31 Dec 2001
01 Jan - 31 Dec 2000
01 Jan - 31 Dec 1999
01 Jan - 31 Dec 1998
01 Jan - 31 Dec 1997
01 Jan - 31 Dec 1996
01 Jan - 31 Dec 1995
01 Jan - 31 Dec 1994
01 Jan - 31 Dec 1993
01 Jan - 31 Dec 1991
01 Jan - 31 Dec 1990
01 Jan - 31 Dec 00

E-mail

Mail

Links

dini's site in english
dini's site in dutch
Veel meer columns
en nog meer columns
Leeskring
B9-Literatuur
Schrijverspunt

Zoek!

Overig

Powered by Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 

« Zielige diertjes. | Home | Toiletproblemen »

Alleen voor dames.

Bancorama 1999 nummer 5 Maandag 15 November 1999

Omdat dit stukje vooral bedoeld is voor dames, ben ik ervan overtuigd dat deze blazijde totaal niet interes­sant is voor mannelijke lezers. Dus heren, gaat u vooral door naar de vol­gen­de pagina, want dit co­lumnpje gaat ondermeer over schoon­heids­pro­duc­ten en de lijn enzo. Voor u niet echt van be­lang, toch?

On­langs kocht ik name­lijk een boek dat vol staat met tips, huis­middeltjes en recep­ten van vroeger en nu. "Oma weet het beter" heet het en het is ge­schreven door Eveline Kalckhoven Smit. Er valt veel uit dat boekje te leren. Wist u bij­voor­beeld dat u het uitdro­gen van kaas in de koelkast kunt tegen­gaan door hem in te pak­ken in een met appelazijn bevoch­tigde doek? En als men graag bruine jus don­ker­der wilt hebben, dan voege men een half thee­lepeltje suiker toe. Voedings­midde­len werden vroeger ook wel als schoon­heids­middel ge­bruikt. Van ondermeer aardbei­en, honing, haver­mout en eidooiers werden mas­kers gemaakt ter (natuurlijke) verfraaiing van de huid.

In het boek wordt nogal de lof gezongen op citroe­nen. Citroenen zouden we wondervruchten kunnen noemen, want ze zijn als hulp­middel bij de bestrijding van diverse ziektes van onschatbare waarde. Door hun vitamine C gehalte zijn ze onmis­baar bij koorst, keelziekten en ontstekingen. Citroensap voor­komt gis­ting in de darmen, zuivert het bloed, en verwijdert gifstoffen. Het heeft een gunstige werking op het klierensys­teem en voor­komt ondermeer astma, vetvorming en reuma. Regel­matig citroen­sap in combinatie met zout nuttigen (sap van 1 citroen en mes­punt zout schudden en met kleine slokjes langzaam opdrinken) werkt vermagerend. Toen ik dat las spoedde ik mij naar 's lands grootste kruidenier om een citroen te kopen. Een paar kilootjes op zo'n simpele manier kwijt te raken...dat wilde ik weleens pro­beren. Het bleef bij een keer proberen, want nog nooit heb ik zoiets walgelijks gedronken als citroen­sap met zout.

De enkele heer die misschien toch aan deze pagina begon, zal inmiddels wel een bladzij verder zijn, en nu we onder ons zijn kunnen we aan een boeiender item beginnen. Eveline Kalckhoven Smit ci­teert namelijk in "Oma weet het beter" een leidraad uit 1906, bestemd voor moe­der en doch­ter, "hoeda­nig­heden eener goede huis­vrouw":

"Een goede huis­vrouw koes­tert eene oprechte liefde jegens haar man. Zij tracht op alle mogelijke wijzen hem het leven aange­naam te maken en zijne zorgen te verlichten. Zij is on­baatzuch­tig. Gaarne onderdrukt zij hare eigen wenschen om die van haren man te volbrengen. Zij is ge­duldig. Wanneer soms de huise­lijke vrede dreigt verstoord te worden weet zij wijse­lijk te zwijgen. Zij is oprecht en open­hartig. Zij is vredelie­vend en zachtmoe­dig. Haren man er­kent en eerbiedigt zij als het hoofd des huis­gezins. Zij wil niet al­tijd het laatste woord hebben en is inschikkelijk bij verschil van meening. Zij is altijd vriende­lijk en opgeruimd. Om haar mond speelt steeds een blijde lach en bij al haar zwoe­gen en zorgen zingt zij een vroolijk lied. Zoo is zij eene waarlijk aangename levensgezel­lin voor haren man, eene liefde­rijke, zorgzame moeder voor hare kinderen."

(Be­grijpt u nu, dames, waarom ik mannelijke lezers naar de volgen­de pagina wilde hebben? Want stel dat er een echtgenoot tussen zit die het wel iets lijkt om die leidraad uit 1906 in zijn huisgezin toe te passen en dus hoge eisen gaat stellen...)

De leidraad besteedt verder aandacht aan de vier huishoudelijke deugden: arbeidzaamheid, ordelijkheid, zindelijkheid en spaar­zaamheid. De huisvrouw had een zwaar bestaan, maar toch was er ook waardering, dat blijkt uit de volgende woorden:

En bin­nen de wanden,

Daar rept zich de vrouw

Daar steekt zij de handen

Met vlijt uit de mouw.

Haar zorgen verhoogen

Het eerlijk gewin

Zij dwingt met haar oogen

Het gansche gezin.

De dartelsten leert ze,

De wildsten regeert ze

Door wijsheid en liefde.

Gevierde Vorstin!

("Lied von der Glocke" - Schiller.

vert. van Ten Kate.)

Gevangen in strenge regels (en ingesnoerd in hun korsetten) zullen onze (over)grootmoeders anno 1906 niet echt gelukkig geweest zijn. Hoewel zij waarschijnlijk toen een andere defini­tie van geluk hadden dan wij nu. Maar wat ik me afvraag: zou er ook een lei­draad voor mannen geschreven zijn, "hoedaanig­heden eener goede vader en echtgenoot"?

Dini Commandeur.


 

Design and implementation by Focusys